Vrijheid van onderwijs in de media

Vanaf begin 2010 is enkele jaren op deze website maandelijks een overzicht gepubliceerd van artikelen die de afgelopen maand in de media verschenen zijn rond het thema vrijheid van onderwijs.


Januari: maand van de segregatie

Sinds enige tijd lees ik iedere dag drie kranten en loop ik verschillende websites na op zoek naar berichten omtrent de vrijheid van onderwijs. Dit begrip 'vrijheid van onderwijs' moet u ruim interpreteren; ook berichten die zijdelings het onderwijs raken, hebben mijn warme belangstelling. De kranten die ik lees zijn: De Volkskrant, het NRC Handelsblad en Trouw, de websites wil ik even buiten beschouwing laten.

De resultaten van mijn speurtochten worden reeds in kleine kring via de e-mail verspreid. De VGS is echter van mening dat het belangrijk is om alle scholen over deze activiteit te informeren. Daarom wil ik regelmatig middels de nieuwsbrief en de website een impressie geven van wat er de afgelopen periode weer is langsgekomen in de media. Vandaag dus aflevering 1.

De afgelopen maand heeft de discussie omtrent vrijheid van onderwijs zich toegespitst op de integratie- / segregatieproblematiek. Dit omdat er op 20 januari jl. een debat in de Tweede Kamer plaatsvond over dit thema. In het dagblad Trouw van 18 januari jl. een debat tussen twee hoofdrolspelers in deze discussie: de CDA-er Jan Jacob van Dijk en de SP-er Jasper van Dijk. Voor een goed overzicht in de discussie is dit een uitstekend artikel.

Daarnaast een artikel uit NRC Handelsblad waarin op het segregatiedebat van 20 januari wordt teruggekeken. In het artikel wordt aangehaald dat staatssecretaris van Bijsterveldt heeft gezegd dat het helemaal niet bewezen is dat het mengen van scholen en klassen ook leidt tot goede integratie van bevolkingsgroepen. Het is verfrissend dit eens van regeringszijde te horen, aangezien een groot deel van de politieke partijen er klakkeloos van uit gaat dat het mengen van leerlingen dé oplossing is voor de segregatieproblematiek.

Als laatste wil ik u nog even wijzen op een aardig doorkijkje dat een artikel in Trouw biedt omtrent de lessen burgerschap zoals die op een islamitische basisschool in Rotterdam worden gegeven. De inspectie oordeelt positief over deze school, omdat ook andere godsdiensten aan bod komen.

Dit is zomaar een selectie van drie artikelen uit een totaal van ongeveer twintig, die een belangrijke spits van de berichtinggeving deze maand weergeeft.

Gijsbert Vonk, medewerker VGS

> Terug naar het media-overzicht <