Toen en nu

De geschiedenis van de vrijheid van onderwijs is anders verlopen dan velen denken. Al ruim voor 1917 ontvingen bijzondere scholen geld van de overheid.


1917

Bij de grondwetswijziging van 1917 werd vastgelegd dat het bijzonder onderwijs op dezelfde wijze recht had op financiële steun van de overheid als het openbaar onderwijs.

Al aan het eind van de jaren tachtig van de negentiende eeuw was de eerste subsidiëring van het bijzonder onderwijs geregeld. Toch liet de volledige financiële gelijkstelling nog lang op zich wachten. Daarvoor was namelijk een grondwetswijziging nodig die door tweederde van de Tweede Kamer moest worden goed gekeurd.
Pas toen in 1917 de confessionele partijen zich van de steun van met name de socialisten verzekerden door voor het algemeen kiesrecht voor mannen te stemmen, was er voldoende steun voor. Slechts één radicale-liberaal, F. Lieftinck, stemde tegen.

> Terug naar het historisch overzicht <