Toen en nu

De geschiedenis van de vrijheid van onderwijs is anders verlopen dan velen denken. Al ruim voor 1917 ontvingen bijzondere scholen geld van de overheid.


1887

Bij de grondwetsherziening van 1887 wordt het onderwijsartikel niet gewijzigd. Wel blijkt er in kabinet en kamer bereidheid meer voor bijzondere scholen te doen.

De aanpassingen van de Grondwet in 1887 losten de twee grootste politieke problemen uit de negentiende eeuw, het kiesrecht en de onderwijskwestie niet op. Wel werden er aanzetten toe gegeven. Zo openden uitspraken van Kamerleden en van minister Heemskerk de weg voor subsidieverlening aan het bijzonder onderwijs.

> Terug naar het historisch overzicht <