Toen en nu

De geschiedenis van de vrijheid van onderwijs is anders verlopen dan velen denken. Al ruim voor 1917 ontvingen bijzondere scholen geld van de overheid.


1889

De Lager Onderwijswet wordt aangepast, zodat er een mogelijkheid komt voor bijzondere scholen om subsidie te ontvangen.

In 1887 trad voor het eerste een Christelijk kabinet aan, onderleiding van Aeneas baron Mackay. Deze bracht in 1889 een wijziging van de Lager-Onderwijswet tot stand, waardoor de positie van het bijzonder onderwijs werd verbeterd. Bijzondere lagere scholen kunnen subsidie krijgen volgens dezelfde maatstaven als openbare scholen. Er komt een verplichte schoolgeldheffing voor gemeentescholen, waardoor bijzondere scholen een betere concurrentiepositie krijgen ten opzichte van openbare scholen.

> Terug naar het historisch overzicht <