Toen en nu

De geschiedenis van de vrijheid van onderwijs is anders verlopen dan velen denken. Al ruim voor 1917 ontvingen bijzondere scholen geld van de overheid.


1878

De nieuwe Schoolwet stelde strenge eisen aan onderwijssalarissen, huisvesting van de scholen en werkomstandigheden van het personeel. Dit wetsvoorstel leidde tot het Volkspetitionnement.

De radicaal-liberale minister J. Kappeyne van de Copello beoogde met de nieuwe Schoolwet de groei van de bijzondere scholen te stuitten. De nieuwe eisen voor het onderwijs golden in gelijke mate voor het openbaar en bijzonder onderwijs. Het openbaar onderwijs kreeg echter de kosten uit de algemene middelen vergoed, terwijl het bijzonder onderwijs geen halve cent ontving.
Als reactie op het wetsvoorstel organiseerden voorstanders van het bijzonder onderwijs het Volkspetitionnement. In één week tijd werden honderdduizenden handtekeningen verzameld en aan de koning aangeboden. Toen de koning de wet toch tekende, werd door de Unie "Een School met den Bijbel", besloten jaarlijks op 17 augustus een landelijke collecte te houden voor het christelijk onderwijs. De eerste Unie-collecte in 1879 bracht bijna fl. 50.000,= op.

>. Lees het nieuwsbericht over het Project Volkspetitionnement 1878.

> Terug naar het historisch overzicht <